Chính sách vận chuyển

Nơi nhận hàng ở các quận nội thành TP. Hà Nội: Miễn phí vận chuyển.
Nơi nhận hàng ngoài các quận nội thành TP. Hà Nội: Phụ thu theo từng trường hợp.